Wat kosten allochtonen? (2)

Wat leert een kleine reconstructie van de bijna traditionele zomerprovocatie van de PVV, deze keer over de kosten van allochtonen? Kamerlid Sietse Fritsma (PVV) diende op 20 juli Kamervragen in over de kosten van “niet-westerse allochtonen” bij verschillende ministeries. Dat werd door niemand opgemerkt. Trouw berichtte er vervolgens op 22 juli over en dat werd overal opgemerkt.


Wat leert een kleine reconstructie van de bijna traditionele zomerprovocatie van de PVV, deze keer over de kosten van allochtonen? Kamerlid Sietse Fritsma (PVV) diende op 20 juli Kamervragen in over de kosten van “niet-westerse allochtonen” bij verschillende ministeries. Dat werd door niemand opgemerkt. Trouw berichtte er vervolgens op 22 juli over en dat werd overal opgemerkt.

GroenLinks en de D66 reageerden fel, de SP en de PvdA meer geprikkeld, zoals blijkt uit de reactie van Kamerlid Khadija Arib (PvdA) in Trouw:

Hoe wil de PVV de kosten en baten van de oorspronkelijke gastarbeiders berekenen? Die zwaar werk deden en soms eerder dood gingen, zoals mijn eigen vader.

Tot zover weinig nieuws en de gebruikelijke reacties. Elsevier vond het een uitstekend plan, Sargasso plaatste een komische bijdrage van schrijver Hassan Bahara, die alvast zijn eigen kosten-batenanalyse openbaarde.  Zo slaagde de PVV er weer eens in de boel op scherp te zetten.

Wat wel opviel, waren de reacties van Rita Verdonk, de VVD en de PVV zelf. Om met de laatste te beginnen: die was er niet. De PVV plaatste doodleuk een link naar het bericht in Trouw over het eigen voorstel. Zo, en nu met vakantie. De VVD was de enige partij die het voorstel voor een kosten-batenanalyse ondersteunde. Het kenmerkt de lastige positie van de partij: als de partij het voorstel afwijst, laat ze daarmee het immigratievraagstuk aan de PVV. Ondersteunt de VVD, zoals nu, deze voorstellen van de PVV dan legimiteert de partij daarmee de immigratiediscussie maar accepteert de partij tegelijkertijd dat ze nooit zo’n extreem standpunt als de PVV kan innemen. Anders zou het liberale karakter van de partij aangetast worden.

En tot slot Rita Verdonk. Dit was haar reactie:

Ik denk dat je hiermee een tegenstelling aanwakkert die niet nodig is.

Als de zomerprovocatie van de PVV iets duidelijk heeft gemaakt, dan is het dat er in het politieke spectrum geen ruimte meer is voor Rita Verdonk. Met deze reactie laat ze de VVD rechts passeren.

    • Marc Chavannes