PvdA heeft blijkbaar niets geleerd van de Rooie Vrouwen

PvdA heeft blijkbaar niets geleerd van de Rooie Vrouwen. Illustraties Cyprian Koscielniak Koscielniak, Cyprian

Minister Van der Laan is tegen gescheiden inburgeringscursussen voor mannen en vrouwen (Opiniepagina, 9 juli): „als wij in Nederland mensen willen laten kennismaken met de Nederlandse samenleving en de Nederlandse taal, dan beginnen wij bij onze normen en waarden, zoals de gelijkheid tussen man en vrouw.” Toen ik dat las, waande ik me 35 jaar terug in de tijd. Tijdens de tweede feministische beweging van begin jaren zeventig organiseerde de Rooie Vrouwen aparte vrouwengroepen binnen de PvdA. Die aparte organisatie leverde in de partij veel weerstand op: waarom doen jullie niet gewoon mee in de partij? Je kunt toch je verhaal doen in de afdelingsvergadering? Mannen en vrouwen zijn toch gelijk?

De feministische beweging toonde toen keer op keer aan dat het zo simpel niet lag, maar het argument bleef en blijft kennelijk toch zeer hardnekkig. Dat er dankzij de Rooie Vrouwen nog nooit zoveel vrouwen lid waren geweest van de partij en politiek actief werden telde kennelijk niet.

Ook toen verzette de partij zich tegen aparte vrouwencursussen. De cursussen om Rooie Vrouwen te scholen voor gemeenteraden en provinciale staten werden gegeven in vormingscentrum De Born. Toen dat centrum zich wilde omvormen tot vrouwenvormingscentrum dreigde de Stichting Vorming van de PvdA de subsidie aan de Rooie-Vrouwencursussen stop te zetten. Weer was het argument: je kunt toch met mannen samen die cursus volgen? Gelukkig is het nooit zo ver gekomen. En gelukkig zijn er wethouders die kijken naar de praktische kant en zien dat gescheiden cursussen voor sommige vrouwen gewoon goed werken.

Margriet van der Meij

Oud-lid van de landelijke kerngroep Rooie Vrouwen binnen de PvdA, Zoetermeer

    • Margriet van der Meij