Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Economie

Probeer te profiteren van al die `nationaliteiten`

De VS zijn de grootste economie ter wereld. Is dat dankzij of ondanks de etnisch-cultureel diverse samenstelling van de bevolking? Behoort de Nederlandse economie tot de wereldtop dankzij of ondanks immigratie? Wat is de invloed van Turkse Nederlanders op de positieve handelsbalans met Turkije? Hoe beoordelen we onderzoeksrapportages waarin wordt betoogd dat cultureel divers samengestelde teams veel meer oplossingsrichtingen voor specifieke problematiek aan de oppervlakte brengen dan monocultureel samengestelde teams, resulterend in innovatievere marketingconcepten en betere bedrijfsresultaten?

Antwoorden op al deze vragen zal niemand met grote zekerheidsmarges kunnen geven. Ook ik niet.

Maar ik ben er wel van overtuigd dat de kosten-batenanalyse van allochtonen die de PVV vraagt (NRC Handelsblad, 22 juli) de belastingbetaler veel geld kost zonder dat we er ook maar iets wijzer van worden. In plaats van zich te verzetten tegen een multiculturele samenleving die nooit meer zal verdwijnen, doet de PVV er verstandig aan ons kostbare belastinggeld te besteden aan onderzoek over hoe Nederland in economisch opzicht maximaal kan profiteren van de in ons land aanwezige 190 verschillende `nationaliteiten`.