Leszek Kolakowksi

Jammer dat in de necrologie van de Poolse filosoof Leszek Kolakowski (NRC Handelsblad, 18 juli) geen gewag wordt gemaakt van diens grote aandacht voor vragen van religieuze en metafysische aard. Na het marxisme vaarwel te hebben gezegd, heeft Kolakowski zich tot zijn dood in werken als Religie (1982), Horror metaphisicus (1988), maar ook in voordrachten, zoals in 1998 in ons land (Nexus Conferentie), intensief beziggehouden met vraagstukken op dit terrein. Naar zijn oordeel draagt het rationalisme, vooral in zijn liberale en relativerende verschijningsvorm, nog meer dan het communisme, bij aan aantasting van de pijlers van onze beschaving. Kolakowski was boven alles een zoeker naar een houvast dat boven het rationele uitgaat.

    • A.B. Vaandrager den Haag