'Ik ken het contract van Caroline Tensen niet'

In de ophef over de hoge presentatorensalarissen bij de publieke omroep viel vooral de NCRV op. Directeur Coen Abbenhuis reageert op de commotie over zijn goedbetaalde presentatoren.

NCRV-directeur Coen Abbenhuis Foto Studio Kastermans/NCRV Coen Abbenhuis - Directeur NCRV 21-7-2009 Foto: Studio Kastermans / NCRV Studio Kastermans;NCRV

Weinig publieke omroepen zijn zo royaal als de Nederlandse Christelijke Radio Vereniging (NCRV). Presentator Rik Felderhof ontving zes ton voor dertien uitzendingen van Villa Felderhof. Caroline Tensen zou, meldde Felderhof vorige week in deze krant, goed zijn voor wel acht ton.

De directeur van de met belastinggeld gefinancierde NCRV ontvangt drie ton per jaar. Daarmee is Coen Abbenhuis de duurste bestuurder bij de publieke omroep. Zijn salaris ligt aanzienlijk hoger dan dat van Henk Hagoort, voorzitter van de raad van bestuur van de Nederlandse Publieke Omroep.

Leo Born, die als voorzitter van de raad van toezicht van de NCRV Abbenhuis moet controleren, krijgt 99.000 euro. Dat is meer dan een toezichthouder bij ING.

Felderhof meldde ook dat de nieuwe beloningscode voor presentatoren eenvoudig te omzeilen is. Inmiddels wordt de code, die per 1 september ingaat, aangescherpt. Felderhof kreeg kritiek na zijn uitspraken, ook van NCRV-directeur Coen Abbenhuis.

Abbenhuis: „Ik was onaangenaam getroffen door de tone of voice van Felderhof. Het lijkt alsof het hier bon ton is om de beloningscode te omzeilen. Die code is er nu juist gekomen om het gesprek te voeren over de waardering van publiek gefinancierde programma’s. Ik vind het onverstandig om tips te geven over hoe de code omzeild kan worden.”

Felderhof zegt dat de NCRV hem heeft gevraagd om geen ruchtbaarheid te geven aan zijn inkomsten.

„Ik heb dat niet gevraagd. Ik weet niet waar dat vandaan komt.”

Ook Caroline Tensen zegt dat de NCRV haar heeft geadviseerd om niet open te zijn over haar salaris. Bent u bang dat er gedoe komt?

„Er is door een medewerker inderdaad tegen haar gezegd dat haar salaris een privézaak is en dat ze dat niet bekend hoeft te maken. Caroline Tensen heeft een relatie met de NCRV voor enkele tv-programma’s. Daarnaast heeft ze een contract met de Nationale Postcode Loterij voor het programma Eén tegen 100. Maar dat ken ik niet.”

U brengt namens de NCRV een programma op de buis, en u weet niet hoeveel uw presentator voor de presentatie daarvan ontvangt?

„De afspraak tussen Publieke Omroep, NCRV en Postcode Loterij is dat de loterij als buitenproducent het programma voor haar rekening neemt.”

Behoort u niet te weten wat Caroline Tensen in totaal met haar NCRV-uitzendingen verdient?

„Ik heb daar niet op aangedrongen in gesprekken met de Postcode Loterij. De loterij levert ons het programma inclusief de presentatie.”

U wilt het niet weten?

„Dat komt nu vanzelf wel boven water drijven, denk ik.”

De discussie over de salarissen duurt nu al enige tijd. Waarom kon er niet in één keer een goede beloningscode worden opgesteld?

„Ik denk dat we de tijd ervoor moeten nemen. De code kwam er na lang steggelen en gaat per 1 september in voor nieuwe contracten. Over een jaar moeten we eens kijken of de code goed werkt. Daar zullen we serieus mee omgaan.”

Maar de code moest meteen al worden aangescherpt, omdat er geen rekening was gehouden met extra betalingen aan bv’s van presentatoren en presentatoren met contracten bij diverse omroepen.

„Na de krantenpublicaties constateren we dat er nog iets aangepast moet worden, en dat gebeurt.”

Dat had u toch meteen kunnen regelen?

„In eerste instantie was de code alleen bedoeld voor mensen in dienst van de omroep. Nu er nieuwe feiten boven tafel zijn gekomen, wordt de code aangepast. Laat ik het zo zeggen: de discussie rondom salarissen heeft in de afgelopen periode een behoorlijke vlucht genomen. Daarmee is de druk toegenomen om eventuele gaten te dichten.”

De NCRV is een middelgrote omroep, maar u bent de best betaalde bestuurder van de Nederlandse Publieke Omroep (300.000 euro). Hoe wilt u uw presentatoren onder de Balkenendenorm (181.000 euro) brengen als u zelf niet het goede voorbeeld geeft?

„Mijn salaris is een afspraak tussen raad van toezicht en mij.”

Henk Hagoort bepleitte dat zittende omroepbestuurders vrijwillig moeten voldoen aan de Balkenendenorm, vooruitlopend op een wet die de norm oplegt aan nieuwe bestuurders.

„De afspraak is dat bestaande afspraken worden gerespecteerd. En mijn salaris staat in relatie tot de zwaarte van mijn functie.”

U denkt er niet over om in te leveren?

„Ik houd mij aan de bestaande afspraken. Ik heb er voldoende over gezegd. Als er discussie over zou ontstaan, zal die gevoerd worden binnen de NCRV.”

U wordt gecontroleerd door een raad van toezicht. Leo Born, voorzitter van die raad, krijgt 99.000 euro. Waarom verdient hij vier keer zoveel als toezichthouders bij andere publieke omroepen?

„Hij was tot voor kort voorzitter van het bestuur en daarvoor parttime in dienst. Sinds de invoering van het raadvantoezichtmodel, eind 2008, leidt hij de raad van toezicht. Met de verenigingsraad is de afspraak gemaakt dat hij zijn dienstverband (24 uur per week, red.) zou behouden. Dat is dus ook een bestaande afspraak.”

Overzicht van presentatoren op nrc.nl/omroep

    • Joep Dohmen