Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politie, recht en criminaliteit

Rechtbank Den Bosch geeft OM keiharde terechtwijzing

De rechtbank Den Bosch verwijt het plaatselijk Openbaar Ministerie zeer ernstige beroepsfouten in een grote strafzaak. Daarbij heeft het OM ook de integriteit van de rechtbank in gevaar gebracht. De rechters verklaren de vervolging daarom niet ontvankelijk: een gewelddadige mensensmokkelbende gaat nu voorlopig vrijuit. Het OM is in hoger beroep.

Inez Weski

Deze zeldzame uitspraak deed de rechtbank gisteren na een hoog opgelopen conflict met het OM over de positie van een belangrijke getuige. Het OM weigerde herhaaldelijk de verklaring van deze beschermde getuige behalve aan de rechtbank ook aan de verdediging te geven, zoals wettelijk verplicht. Lees hier het vonnis van de rechtbank.

Ernstig inbreuk op beginselen

Belangrijk in het besluit van de rechtbank was het beginsel van ‘equality of arms’  tussen staat en burger in het strafproces. Een verdachte moet er bijgevolg blind op kunnen vertrouwen dat hij over dezelfde stukken beschikt als de rechtbank. En dat was volgens de rechtbank hier niet het geval.

Een rechter zal pas een zaak niet ontvankelijk verklaren als er sprake is van een heel zwaar verzuim. Er moet sprake zijn van ernstig inbreuk op beginselen van een behoorlijke procesorde waardoor doelbewust of met grove veronachtzaming van de belangen van de verdachte aan diens recht op een eerlijke behandeling van zijn zaak is tekortgedaan.

Het OM had zich hier zo koppig en weigerachtig getoond dat het vertrouwen dat de verdediging mocht hebben ten aanzien van een eerlijke procesvoering, op onherstelbare wijze geschonden. Daardoor is volgens de rechtbank ‘de integriteit van het Openbaar Ministerie aangetast.’ En de rechtbank is zelf door het OM in een positie gemanoevreerd ‘dat het risico is ontstaan dat tevens de integriteit van de rechtbank in twijfel zou kunnen worden getrokken’. Zoiets mag ‘nimmer’ gebeuren.

En verder heeft het OM ‘de waarheidsvinding benadeeld’. In gewoon Nederlands: gelogen of feiten achter gehouden. Daardoor is de verdediging ‘op onherstelbare wijze in haar belangen geschaad’. De belangen van de verdachte zijn ‘grof veronachtzaamd’. Aan diens recht op een eerlijk proces is ‘tekort gedaan’. Verder heeft het OM deze ‘ernstige situatie niet onderkend’. Op de zitting hield het parket vol dat alles in orde was. En daarom koos de rechtbank voor de ‘zwaarst mogelijke sanctie’: niet ontvankelijkheid.

Opvallend in deze zaak is dat de advocaat van een van de verdachten in deze zaak Inez Weski is. Zij stelde in een vraaggesprek een jaar geleden op basis van jaren ervaring in de rechtszaal de integriteit van het ‘perfide OM’ ter discussie. Zij zei toen dat advocaten door het OM ‘structureel belazerd’ worden. Het lijkt erop dat de rechtbank Den Bosch haar in ieder geval in deze zaak gelijk geeft.

Lees hier een bericht op volkskrant.nl waarin advocaat Frank van Ardenne ervoor pleit ‘falende officieren’ te disciplineren.

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht. Alleen reacties onder volledige vermelding van naam en initialen worden geplaatst.