Patstelling binnen CDA in Rotterdam

Rotterdam, 24 juli. - Het partijbestuur van het CDA in Rotterdam weigert zich neer te leggen bij de aanbevelingen van de zogeheten commissie van wijzen. Die meent dat ”het ware CDA-geluid” vanuit de fractie moet komen, en de partij het dualisme moet omarmen. De commissie is kritisch over de rol van het bestuur, dat dit voorjaar verzuimd zou hebben het conflict tussen - de inmiddels opgestapte - wethouder Leonard Geluk (jeugd en onderwijs) en de driekoppige fractie te bezweren. Het bestuur onder leiding van Piet Boekhoud heeft een tegenrapport opgesteld. Volgende maand beraadt de partij zich over de patstelling.