Druk op ex-partner om alimentatie

DEN HAAG. Mensen die weigeren alimentatie te betalen voor hun ex-partner, krijgen vanaf 1 augustus het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) achter zich aan. Het bureau heeft onder meer de bevoegdheid om beslag op het salaris te leggen. De regeling is ook voor gemeenten gunstig: zij hoeven nu niet meer zelf achter weigerachtige partners aan te gaan om uitgekeerde bijstand terug te vorderen. Volgens de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) kan de maatregel ervoor zorgen dat minder mensen een beroep op bijstand hoeven te doen. Volgens berekeningen van justitie zijn er ongeveer 12.000 ex-partners, meestal vrouwen, die op dit moment in de bijstand zitten maar eigenlijk (deels) alimentatie zouden moeten krijgen.