Crisis zet klimaatbeleid in Europa onder druk

De economische crisis vormt een bedreiging voor het Europese klimaatbeleid. Dat blijkt uit een rapport van de Britse milieuorganisatie Sandbag.

Volgens het rapport is er in Europa door de crisis een reusachtig overschot ontstaan aan emissierechten, rechten om CO2 te mogen uitstoten. De crisis heeft geleid tot een sterke terugval van de industriële productie en daardoor van de CO2-uitstoot. Bedrijven beschikken nog steeds over het aantal emissierechten dat hen is toegewezen voor de periode 2008-2012. Dit leidt voor deze periode tot een overschot van 400 miljoen emissierechten, aldus Sandbag.

Als bedrijven deze rechten de komende jaren innen, kunnen ze ruim 5 miljard euro verdienen, uitgaande van de huidige prijs van een emissierecht van 13 euro. Alternatief is dat ze deze rechten bewaren voor de periode na 2012. Als ze dat doen, heeft de industrie in Europa de komende zeven jaar geen prikkel om zijn CO2-uitstoot te verlagen, stelt Sandbag. Dit bedreigt het Europese klimaatbeleid, dat tot doel heeft de CO2-uitstoot in 2020 met 20 procent te verminderen ten opzichte van 1990. Sandbag wil daarom dat Brussel maatregelen neemt om het aantal beschikbare emissierechten te verminderen.

Voor Europa is het systeem van emissiehandel, waaronder 12.000 fabrieken vallen, het belangrijkste instrument om de CO2-uitstoot terug te dringen. Bedrijven die veel CO2 uitstoten kunnen rechten kopen van bedrijven die ze over hebben.