Algen groeien niet in bruin water

Rotterdam. Niet een gebrek aan voedingsstoffen maar een tekort aan bruikbaar licht beperkt de groei van algen in veel Zweedse en Finse meren. Het water is door hoge concentraties humus-achtige stoffen uit rottende bladeren zo bruin dat er onvoldoende licht kan doordringen voor de fotosynthese van de algen. Zweedse ecologen komen tot deze hypothese na een vergelijkend onderzoek aan tientallen meren in Zweden en Finland, aangevuld met een literatuurstudie (Nature, 23 juli). Er bleek geen verband tussen de groei van algen, watervlooien, muggenlarven of vissen en het aanbod van voedingsstoffen als fosfaat en nitraat. Maar een relatie met de waterkleur was er wel overtuigend. Ecologen zijn te weinig geneigd met de kleur van het water rekening te houden, menen de auteurs.