Shell spekt pensioenfonds met 2 miljard

Energieconcern Shell heeft 2 miljard euro extra gestort in zijn Nederlandse pensioenfonds.

Dat blijkt uit het jaarverslag over 2008 dat het pensioenfonds gisteren heeft gepubliceerd. Het fonds heeft in de beurspaniek eind vorig jaar beleggingsverliezen geleden ter hoogte van 8,5 miljard euro.

De extra storting is de grootste bijdrage die een individuele onderneming in Nederland aan haar pensioenfonds heeft gedaan om de verliezen van de kredietcrisis te helpen opvangen. Daarna komt ING met ruim 1 miljard euro extra storting.

De extra bijdrage van Shell komt bovenop een verhoging van de pensioenpremies voor Shell en voor de werknemers. Verder zal het bedrijf de komende kwartalen nieuwe gelimiteerde stortingen doen om een eventueel tekort in drie jaar weg te werken.

Het pensioenfonds van Shell is in omvang het grootste slachtoffer van de aandelenkoersval en de rentedaling die de financiële markten in het laatste kwartaal van 2008 kenmerkten. Het fonds, dat de pensioenen regelt voor 38.000 voormalige en huidige werknemers van Shell, is vanouds een grote belegger in aandelen en had bovendien geld geleend voor beleggingen in speculatieve fondsen (hedgefondsen).

Door de beurscrisis haalde het Shell-pensioenfonds vorig jaar een rendement van min 43 procent. De verhouding tussen beleggingen en verplichtingen, de zogeheten dekkingsgraad, kelderde met 100 procentpunt van 180 procent naar 80 procent. Daardoor is per eind 2008 een vermogenstekort ontstaan van 2,6 miljard euro. Shell was volgens eerdere afspraken met het pensioenfonds verplicht om met extra geld de dekkingsgraad te verhogen tot het wettelijk minimum van 105 procent.

Het fonds had in de pensioenwereld een reputatie als een van de best geleide en best beleggende fondsen. Het jaarverslag 2008 opent met de zin:„Het actieve beleid van het pensioenfonds heeft de afgelopen twintig jaar voor een zeer goed gemiddeld rendement gezorgd.” In zijn verantwoording over 2008 zegt het bestuur, dat bestaat uit vertegenwoordigers van Shell, werknemers en gepensioneerden, dat zij „de bakens eerder had kunnen verzetten”, hoewel „de financiële crisis zich in 2008 zeer snel heeft ontvouwd.”

In reactie op het tekort heeft het fonds zijn aandelenbeleggingen drastisch beperkt en een deel van zijn beleggingen in hedgefondsen van de hand gedaan. De interne vermogensbeheerder van het pensioenfonds, de Shell Asset Management Company, heeft zijn risicobeheer in het vierde kwartaal aangepast, meer personeel toegevoegd en de systemen verbeterd, aldus het jaarverslag.