PVV maakt vraag naar feiten beladen

De Kamervragen die de PVV stelde, zijn in lijn met de eigen boodschap: de multiculturele samenleving is mislukt. „De PVV wil alleen maar vernederen.”

Het is de PVV weer gelukt. Weer in de schijnwerpers met een politiek delicaat onderwerp: de kosten en baten van allochtonen. Het lijkt op het eerste gezicht een zomeroffensief van de partij van Geert Wilders.

Zijn fractiegenoot Sietse Fritsma stelde aan twaalf ministeries gedetailleerde schriftelijke over wat niet-westerse allochtonen kosten. Zo wil hij weten hoeveel van de begroting van de ministeries wordt toegerekend aan deze groep en hoe die kosten zich de komende vijf jaar zullen ontwikkelen. En hij stelt gedetailleerde vragen; over de belastingenopbrengsten door allochtonen, over de kosten van huisartsenbezoek of over politie-inzet voor allochtonen.

Toch was het geen publiciteitsoffensief. Fritsma diende de vragen vrijdag in, en liet het daar verder bij. Geen persbericht of – voor zover bekend – een telefoontje met een journalist. In de digitale overheidsarchieven waren de vragen maandag terug te vinden. Trouw pikte het op en publiceerde er woensdag als eerste over.

Fritsma houdt zich onbereikbaar voor een toelichting. De vraag naar het nut van de kosten-batenanalyse van allochtonen, en of er consequenties aan moeten worden verbonden, laat de PVV dus voorlopig onbeantwoord. Duidelijk is dat Fritsma niet verwacht dat de antwoorden voor niet-westerse allochtonen positief zijn. Net als Wilders stelde hij al een keer dat de immigratie van deze groep de samenleving 100 miljard euro heeft gekost. Zij baseerden zich hierbij op een studie van het Centraal Planbureau uit 2003, waarin overigens dit bedrag niet wordt genoemd maar waarin wel een negatieve conclusie wordt getrokken over immigratie op grote schaal.

De actie van Fritsma is in lijn met een politieke boodschap van de PVV: de multiculturele samenleving is mislukt en autochtone Nederlanders betalen daarvoor de prijs. De partij heeft dit naast het gevaar van de ‘islamisering’ als een speerpunt. Concreet wil de PVV een immigratiestop van vijf jaar voor Marokkanen en Turken, nieuwkomers tien jaar geen recht geven op uitkeringen, de dubbele nationaliteit verbieden en vrijwillige remigratie bevorderen.

Het ‘bombardement’ van vragen van Fritsma roept gemengde reacties op van collega-Kamerleden. GroenLinks-leider Femke Halsema noemt de vragen „ridicuul en dom”. „De waarde van mensen laat zich niet in geld uitdrukken. Je hebt naast de economische betekenis ook nog de culturele. Ik heb de indruk dat de PVV alleen maar wil vernederen.” Bovendien, zegt Halsema, „weet je niet wat je meet, of iets veel of weinig is, want er is geen controlegroep.” Zij gaat ervan uit dat ministeries nauwelijks informatie hebben omdat op veel terreinen geen statistieken worden bijgehouden over allochtonen.

VVD’er Paul de Krom vertegenwoordigt het andere uiterste in de reacties. „Waarom zou je op zo’n belangrijk maatschappelijk beleidsterrein niet de kosten en de baten mogen uitrekenen? Dat doe je ook als je de Noord-Zuidlijn aanlegt”, zegt De Krom. „Maar het kabinet zal het gewoon niet willen, omdat links het niet wil. Ze weten natuurlijk allang wat er uitkomt. Dit zou de solidariteit in de samenleving aantasten. Wat een onzin. Betekent solidariteit dat je iets niet mag onderzoeken?”

D66-leider Alexander Pechtold zegt geen moeite te hebben met de vragen. „Zolang het maar geen schuldvraag wordt. Het goede is dat dat PVV voor het eerst geïnteresseerd is in de feiten. Niet meer de emotie en de onderbuik, maar de feiten. Ik hoop dat dit een weg is die de PVV volhoudt.”

Niemand ontzegt Fritsma het recht de vragen te stellen, want dat is een fundamenteel recht van een parlementariër.

Commentaar: pagina 7

    • Herman Staal