Indiase grijsaard

Als oude kleine mannetjes uit India, die niet eens weten hoe ze hun mobiele telefoon uit moeten zetten, kritische vragen stellen over het Nederlandse asielbeleid, hoeven we ze echt niet serieus te nemen. Ook al zijn ze vertegenwoordiger van het mensenrechtencomité van de Verenigde Naties. Dit is de suggestie in uw artikel over de verantwoording die minister Hirsch Ballin moest afleggen tegenover het VN-comité over de stand van de mensenrechten in Nederland (nrc.next, 16 juli).

Veel zaken die daar ter sprake kwamen gingen over discriminatie en ongelijke behandeling in Nederland. Aan de inhoud van de kritische vragen van de VN-vertegenwoordiger wijdt de journalist enkele zinnen. Maar die vallen weg tegen een hele alinea over de onhandigheid van de man met zijn mobiele telefoon. Blijkbaar is het belangrijker om te benadrukken dat de vragensteller `maar` een ondermaatse grijsaard uit een ontwikkelingsland was. Over discriminatie gesproken.

    • Jannet van der Hoek