Gekke vlek op Jupiter

In de atmosfeer van Jupiter is afgelopen weekend een vlek verschenen die mogelijk is ontstaan door een komeetinslag. Hij bevindt zich in het zuidpoolgebied en is bijna even groot als de aarde.

De vlek werd op 19 juli ontdekt door Anthony Wesley, een Australische amateursterrenkundige. Het viel hem op dat de nieuwe vlek donkerder was dan andere, ‘normale’ vlekken op Jupiter. Twee dagen eerder had hij hetzelfde gebied op Jupiter ook bestudeerd en niets bijzonders gezien.

Wesley maakte zijn ontdekking direct via internet bekend, waardoor de vlek ook al snel door andere amateurs werd waargenomen. Twee grote professionele telescopen op Hawaii maakten daarna opnamen in het nabij-infrarood. Daaruit bleek dat de vlek in dit golflengtegebied heel helder is. Dat kan erop wijzen dat de vlek uit deeltjes bestaat die hoog in de stratosfeer van Jupiter zweven en zonlicht weerkaatsen. Deze deeltjes zouden afkomstig kunnen zijn van een object dat de atmosfeer van Jupiter is binnengedrongen en explodeerde, zoals een komeetkern.

Vijftien jaar geleden werd na de inslag van de fragmenten van komeet Shoemaker-Levy 9 – tussen 16 en 22 juli 1994 – een hele serie vlekken op Jupiter waargenomen. En ook die waren het helderst in het nabij-infrarood.