Fractie heeft voortaan laatste woord bij CDA in Rotterdam

Het ware CDA-geluid in Rotterdam moet vanuit de fractie komen. Verder moet de coalitiepartij het dualisme omarmen en „een onafhankelijke persoon met gezag” aanstellen die bij interne strubbelingen als scheidsrechter optreedt. Dat schrijft de zogeheten commissie van wijzen in een vertrouwelijk advies aan het partijbestuur.

Aanleiding voor het kritische zelfonderzoek was de machtsstrijd die afgelopen voorjaar uitbrak tussen – de inmiddels opgestapte – wethouder Leonard Geluk (jeugd en onderwijs) en zijn eigen, driekoppige fractie. Die zegde het vertrouwen op, omdat Geluk autoritair en solistisch zou opereren. Op basis van gesprekken met betrokkenen concludeert de commissie dat de fractie reageerde op een staaltje machtspolitiek van Geluk: hij had via de partijvoorzitter onvoorwaardelijke steun geëist. „De fractie voelde zich door wethouder en partijvoorzitter onder curatele gesteld en koos het wanhopige middel” om het vertrouwen op te zeggen, schrijft de commissie onder leiding van CDA-prominent Koos van der Steenhoven, secretaris-generaal bij het ministerie van Onderwijs.

De „onbeheerste situatie” heeft het toch al kleine CDA in Rotterdam schade berokkend, omdat gaandeweg het beeld ontstond van „een radeloos, redeloos en reddeloos CDA”. Dat had voorkomen kunnen worden, stelt de commissie. Het partijbestuur heeft steken laten vallen. Een op te stellen deëscalatiecode moet voortaan tweespalt voorkomen.

Geluk (39) nam twee weken geleden afscheid van de Rotterdamse politiek. Op 1 september begint hij als collegevoorzitter van mbo-instelling ROC Midden Nederland in Utrecht.

    • Mark Hoogstad