Britse wet beteugelt declaraties politici

Londen. Het Britse Lagerhuis heeft op de valreep voor het zomerreces enigszins orde op zaken gesteld door een nieuwe wet aan te nemen, die een herhaling van het geruchtmakende declaratieschandaal van de laatste maanden onwaarschijnlijk maakt. Het toezicht op de financiële zaken van de parlementariërs wordt voortaan uitbesteed aan een onafhankelijke organisatie. De regels voor toekomstige declaraties voor onkosten van tweede woningen van Lagerhuisleden zullen beduidend strenger zijn dan tot nu toe. Tientallen Lagerhuisleden, inclusief leden van de regering, raakten dit voorjaar in opspraak door hun overvloedige declaraties.

Eerdere verhalen over het schandaal: nrc.nl/declaraties