Bonus voor academisch specialisten

Academische ziekenhuizen betalen vaak bonussen en andere extra’s aan specialisten. De ‘bindingspremies’ moeten voorkomen dat artsen overstappen naar algemene ziekenhuizen, waar meer verdiend wordt.

De Nederlandse Federatie van Universitair Medische Centra (NFU) zegt dat al haar leden grote problemen hebben doordat de inkomensverschillen tussen de twee typen ziekenhuizen de afgelopen vier jaar sterk zijn opgelopen. De NFU heeft het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en zorgautoriteit NZa om snel ingrijpen gevraagd, bevestigen het ministerie en NZa.

Specialisten in de acht academische ziekenhuizen hebben een cao. Hun maximumsalaris is 113.000 euro. Hun collega’s in de negentig algemene ziekenhuizen verdienen gemiddeld dubbel zoveel. Specialisten doen de afgelopen jaren meer behandelingen. Specialisten in een academisch ziekenhuis krijgen daarvoor geen extra salaris, omdat zij gebonden zijn aan het maximum-cao-loon. Specialisten in algemene ziekenhuizen zijn de afgelopen jaren meer gaan verdienen, want ze worden per uur betaald. Academische ziekenhuizen, zoals UMC Groningen en UMC St. Radboud in Nijmegen betalen specialisten ‘bindingspremies’, ‘arbeidsmarkttoeslagen’ of dertiende maanden om hen te behouden. Vooral UMC Groningen betaalt veel. Het geeft 87 specialisten een ‘bindingspremie’ van enkele duizenden euro’s per persoon. Hoeveel precies wil UMC Groningen niet zeggen. Als de specialisten beloven een aantal jaren te blijven, ontvangen ze na die termijn hun bindingspremie.

UMC St Radboud in Nijmegen betaalt vijf topspecialisten elk jaar een ‘arbeidsmarkttoelage’ die oploopt tot 20 procent, ruim 20.000 euro, van hun salaris. „We moeten alle zeilen bijzetten om de beste specialisten te houden”, zegt een woordvoerder. Behalve met extra geld probeert Radboud specialisten te behouden met toezeggingen over hun carrière en extra flexibele arbeidsvoorwaarden.

In opdracht van het ministerie van Volksgezondheid onderzoekt accountantskantoor PricewaterhouseCoopers de inkomensverschillen. Eind dit jaar is het rapport klaar.

Specialisten: pagina 3

    • Frits Baltesen