Banken coulant voor Wessanen

Voedingsconcern Wessanen (bekend van de merken Zonnatura, Beckers) heeft met zijn banken afspraken gemaakt over ruimere convenanten rond de belangrijkste kredietfaciliteit van het bedrijf van 250 miljoen euro. De extra ruimte is nodig omdat het afstoten van alle Amerikaanse onderdelen van het bedrijf meer tijd neemt dan voorzien.

Wessanen mocht volgens de oude afspraken een schuldratio (nettoschuld gedeeld door de winst vóór rente, belasting, afschrijvingen, amortisatie en bijzondere posten) van 3 slechts voor een beperkte periode overschrijden. Het bedrijf rapporteerde eind maart dat het daar begin 2009 net iets boven was gekomen, op 3,2.

In de nieuwe afspraken mag de schuldratio in 2009 oplopen tot 4 en in de eerste helft van 2010 tot maximaal 3,5. Daarna, of na de afstoting van de Amerikaanse activiteiten, ligt het getal vast op 3.

Wessanen heeft zich verder verplicht bij verkoop van de Amerikaanse onderdelen 150 miljoen euro af te lossen. Over de resterende 100 miljoen aan krediet mag het concern beschikken tot februari 2012, het einde van de oorspronkelijke looptijd.

Het voedingsbedrijf uit Utrecht, dat op dit moment geleid wordt door interim-directeur Frans Koffrie nadat het in maart het vertrouwen in directeur Ad Veenhof opzegde,wil een nieuwe richting inslaan. Het wil zich voortaan richten op het produceren van gezondheids- en kwaliteitsvoeding in Europa. De matig presterende Amerikaanse divisies, American Beverage Corporation en Tree of life, passen daar niet in.