Wat kosten allochtonen?

Vandaag in Trouw dit bericht: de Partij Voor de Vrijheid (PVV) wil exact weten hoeveel geld allochtonen de staat kosten en hoeveel ze opbrengen en vraagt daarom van alle ministeries een kosten-batenanalyse.

Nieuw idee? Nee. Iets meer dan 10 tien jaar geleden deed Pieter Lakeman, voorzitter van de Stichting Onderzoek Bedrijfs Informatie, en luis in de pels van het Nederlandse bedrijfsleven, al eens een onderzoek naar de kosten en baten van immigratie in het boek Binnen zonder kloppen, Nederlandse immigratiepolitiek en de economische gevolgen.

Zijn conclusie: Immigranten kosten Nederland per jaar zeker 13 miljard gulden. Marokkaanse en Turkse immigranten alleen al zouden Nederland de afgelopen twintig jaar meer dan 70 miljard gulden hebben gekost.

Lees hier het interview met Lakeman in NRC Handelsblad over de verschijning van zijn boek in 1999.

Overigens deden twee minderheidsorganisaties, NCB en Forum, destijds een (vergeefse) poging het boek door de rechter te laten verbieden. Mohammed Benzakour schreef er een opinieartikel over. In Trouw.

    • Marc Chavannes