Vragen PVV over `kosten en baten` van allochtonen

Den Haag, 22 juli. - Kamerlid Fritsma (PVV) wil een overzicht van de kosten en baten van (niet-westerse) allochtonen en vraagt ministeries welk deel van hun begroting zij aan die groep besteden. Pagina 3