VN: tekort aan humanitaire hulp

De Verenigde Naties kampen met een recordtekort aan financiële middelen voor humanitaire hulpoperaties. Meer dan de helft van de voor dit jaar benodigde 9,5 miljard dollar is nog niet gevonden. Een belangrijke oorzaak is de economische crisis, die hulpbudgetten van donorlanden onder druk zet.

Dat heeft de topman van de VN voor Humanitaire Zaken, John Holmes, gisteren bekendgemaakt. Volgens Holmes, die in Genève het halfjaarlijkse overzicht van hulpgelden toelichtte, hebben de VN in de eerste helft van dit jaar een record aan donaties voor humanitaire hulp ontvangen. Maar omdat het totaal benodigde bedrag nog sterker is gestegen, is er toch een groot tekort ontstaan.

De VN hebben in de eerste helft van dit jaar 4,6 miljard dollar bijeengebracht, zo verklaarde Holmes. Hij noemde dit prijzenswaardig, gelet op de „economische en financiële crisis die we allemaal doormaken”. Tegelijkertijd wees hij de crisis aan als een reden waarom donorlanden vooralsnog geen geld vrijmaken om het resterende tekort van 4,9 miljard dollar aan te vullen.

„Als regeringen slechts een fractie van de honderden miljarden die zij recentelijk toezegden aan private financiële instellingen zouden toewijzen aan humanitaire hulp, dan zouden degenen in nood de best beschikbare bescherming en hulp krijgen”, aldus Holmes.

Wereldwijd hebben dit jaar 43 miljoen mensen humanitaire hulp nodig, vergeleken met 28 miljoen vorig jaar, aldus de VN. Er is meer hulp nodig in onder andere Pakistan, waar ruim 2 miljoen mensen op de vlucht sloegen nadat het leger begin mei een offensief had gelanceerd tegen de Talibaan, en in de Gazastrook, waar Israël in december en januari een offensief uitvoerde.

Voorts verslechterden de humanitaire situaties in onder andere Somalië, Zimbabwe en Kenia, aldus de VN.