Verrimpelde moeder

Er valt heel wat af te dingen op de argumentatie van tegenstanders van het invriezen en later inbrengen van eicellen. Dit is volgens hen onwenselijk, omdat het `onnatuurlijk` zou zijn. Maar voorstanders, die zich baseren op de zogenaamde individuele vrije keuze, moeten ook iets beters moeten verzinnen. Hun argument is bijzonder egoïstisch, omdat ze geen oog hebben voor de gevolgen van deze individuele keuze voor een nu nog toekomstig individu: het kind.

Dit kan zich hierover voorlopig ook nog niet uiten. Is dat de reden dat dit kind, als het 20 is, het maar moet slikken dat hij of zij van doen heeft met een behoeftige, uitgebluste, verrimpelde moeder van 70, alleen omdat deze het eerder zo uiterst druk had met haar carrière? Dat deze haar loopbaan eerst een zo groot mogelijke slinger wilde geven, alvorens over te gaan tot het nemen van kinderen?

    • Gerard Adelaar Leiden