nrc.nl/geld

We krijgen allemaal een nieuw bank- of gironummer, misschien dit jaar nog. Met een code van achttien letters en cijfers. De Consumentenbond ziet er niets in.