Nederland nu vijfde exportland

Nederland is op de wereldranglijst van grootste exporteurs opgerukt naar de vijfde plaats. Het heeft vorig jaar Frankrijk en Italië ingehaald. Grootste exporteur ter wereld blijft Duitsland, op de voet gevolgd door China.

Dat blijkt uit het vandaag gepubliceerde World Trade Report 2009 van de Wereldhandelsorganisatie WTO.

De export van Frankrijk en Italië steeg wel (beide met 10 procent in waarde in 2008), maar die van Nederland steeg harder vergeleken met het jaar daarvoor (met 15 procent). En Nederland was beide landen al aan het inlopen. Nederland werd dan ook na koploper Duitsland de grootste exporteur van Europa.

Wereldwijd rukt China op, maar opmerkelijk genoeg vlakte de Chinese export vorig jaar al af. De Chinese exportgroei viel terug naar 17 procent tegenover nog 26 procent in 2007 en vergelijkbaar hoge groeicijfers in de jaren daarvoor.

Amerika behield zijn derde plaats op de wereldranglijst, Japan zijn vierde, al nadert Nederland snel.

Wordt de Europese Unie meegerekend, dan spant die veruit de kroon. De EU is niet alleen de grootste exporteur ter wereld, maar ook veruit de grootste importeur, namelijk ruim twee keer zo groot als de Verenigde Staten.

India en Brazilië nemen als exporteurs betrekkelijk bescheiden plaatsen in, al groeit hun export wel hard (met respectievelijk 22 en 23 procent in waarde in 2008 ten opzichte van 2007). Ook Rusland doet het dankzij de export van olie en gas ook goed (33 procent in waarde) en staat boven het Verenigd Koninkrijk.

Voor dit jaar zullen de cijfers heel anders zijn. De wereldhandel, schrijft WTO-topman Pascal Lamy in zijn voorwoord bij het rapport, is sinds de jaren dertig van de vorige eeuw niet zo hard geslonken. Maar of daarmee de wereldranglijst ook zal veranderen?

Lamy waarschuwt voor protectie die het beeld nog verder kan verslechteren. Regeringen snappen nu beter dan toen wat de kwalijke kanten zijn van protectie – het afschermen van de eigen markt voor buitenlandse concurrentie – maar waakzaamheid ertegen blijft geboden, schrijft Lamy, die dan ook krachtig een succesvolle afronding van de Doha-ronde bepleit, die is gericht op verdere handelsliberalisering.