Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Koningshuis

Mijn staatshoofd

Ooit zal koningin Beatrix aftreden. Hoe moet haar opvolger dan het koningschap inrichten? Of moet Nederland een republiek worden? Deel 2 van een rubriek.

Koning Willem-Alexander moet in de eerste plaats zelf bepalen hoe hij – binnen het Nederlandse rechtstelsel – het best inhoud kan geven aan zijn koningschap. Dat hebben zijn voorgangsters ook gedaan.

Maar de nieuwe koning moet wel de stabiliserende invloed op de politiek in ons polderlandje behouden. Willem-Alexander maakt op mij een zeer verstandige, evenwichtige en aimabele indruk en daarom acht ik hem beslist in staat om in zijn tijd de juiste vorm te vinden.

Imitatie van wie dan ook lijkt mij uit den boze, maar daar lijkt Willem-Alexander mij ook helemaal niet de man naar. Ik zou het echter volstrekt misplaatst vinden als wij in onze tijd een handelskoning als Willem I zouden krijgen. Aandacht voor milieu (zoals water) en onderwijs lijken mij thans meer voor de hand liggende onderwerpen.

Ook de sport zal zijn aandacht zeker behouden. De wijze waarop hij indertijd de Elfstedentocht heeft volbracht, dwingt nog steeds respect af.

Dat hij als middelpunt van een delegatie op buitenlandse reizen (Staatsbezoeken) een bijdrage levert aan onze handelsbetrekkingen is wel erg belangrijk.

Ten slotte hoop ik dat hij ook een bijdrage kan leveren om Europa meer te doen leven onder onze bevolking en Europa kan helpen meer inhoud te geven op bijvoorbeeld militair terrein en een gezamenlijke buitenlandse politiek.

Ir. J. Ph. Korthals Altes

Nuenen

Inzending voor de rubriek ‘Mijn staatshoofd’ graag sturen onder vermelding van naam en woonplaats, naar opinie@nrc.nl.