Meisjes blijken steeds crimineler

Niet alleen jongens komen in aanraking met justitie. Criminaliteit komt ook voor onder meisjes en jonge vrouwen. En steeds meer. Dat is te lezen op de onlangs gelanceerde website van de Nederlandse Studiegroep naar Meisjes- en Vrouwencriminaliteit (NSMV).

Volgens de NSMV blijkt uit recente cijfers van het ministerie van Justitie dat het aantal meisjes dat de afgelopen jaren in aanraking is gekomen met justitie niet alleen is toegenomen, maar ook harder is gestegen dan het aantal jeugdige mannelijke verdachten.

In 1980 werden er circa 4.000 meisjes gehoord door politie, in 2006 waren dit er ruim 12.000. In 26 jaar is het aantal verdachte meisjes dus verdrievoudigd. Het aantal jongens is minder hard gestegen; van bijna 40.000 in 1980 tot bijna 60.000 in 2006.

Met name het aantal meisjes dat verdacht wordt van een geweldsdelict is snel toegenomen. Het aantal verdachte vrouwen boven de 25 jaar is ook gegroeid, maar ongeveer gelijk aan het aantal mannen. De populatie gedetineerde vrouwen is de afgelopen jaren harder gestegen dan de populatie gedetineerde mannen.

De NSMV onderzoekt nog of deze stijging te wijten is aan een werkelijke stijging van het delinquente gedrag. Het zou ook te maken kunnen hebben met „veranderingen in de reactie van justitie”. Naast veranderende aandacht van justitie worden verklaringen gezocht in meer maatschappelijke, emancipatoire ontwikkelingen en veranderingen in het opvoedingssysteem.

De onderzoeken worden uitgevoerd vanuit verschillende disciplines: criminologie, psychologie, psychiatrie en forensische orthopedagogiek. Zo doet de studiegroep nu onderzoek naar vrouwelijke zedendelinquenten, gedetineerde moeders en kinderen van gedetineerde moeders. en welke onderzoekers betrokken zijn. Onderzoeksresultaten zijn nog niet op de site te vinden, maar „die komen er later mogelijk ook op”, zegt Miriam Wijkman, een van de onderzoekers van de NSMV.

Bekijk de website via nrc.nl/binnenland