Jongerius oppert flexibele AOW

FNV-voorzitter Agnes Jongerius pleit voor een flexibele AOW. „Als werknemers eerder met pensioen willen of langer willen doorwerken, moet dat kunnen. Dit kan echter alleen op basis van vrijwilligheid gebeuren, stelt Jongerius. De FNV blijft zich verzetten tegen een wettelijke verhoging van de AOW-leeftijd, zoals het kabinet wil.

In een gesprek met nieuwssite Nu.nl toont Jongerius zich optimistisch over de maatregelen waarmee de vakcentrale in de Sociaal-Economische Raad (SER) hoopt alle partijen mee te krijgen.

De besprekingen in de SER moeten vóór 1 oktober leiden tot een alternatief voor de verhoging van de AOW-leeftijd naar 67 jaar. Het kabinet heeft de SER, waarin sociale partners en onafhankelijke kroonleden zitten, hier in het voorjaar om gevraagd.

Met de maatregel om de AOW-leeftijd te verhogen wil het kabinet de houdbaarheid van de overheidsfinanciën in de toekomst garanderen, omdat de vergrijzing de financiële basis van de sociale voorzieningen (gezondheidszorg, AOW) ondergraaft. Dit probleem is des te nijpender geworden door de kredietcrisis en de economische recessie, waardoor het begrotingstekort en de staatsschuld dramatisch stijgen.

Volgens het Centraal Planbureau loopt het overheidstekort volgend jaar op tot 6,7 procent van het bruto binnenlands product (bbp). De staatsschuld stijgt mede als gevolg van de reddingsoperaties voor de banken van 45,7 procent van het bbp in 2007 naar 66,3 procent volgend jaar.

Jongerius meent dat er genoeg alternatieven zijn voor de 4 miljard euro, die het kabinet met verhoging van de AOW-leeftijd wil bezuinigen.

Een flexibele AOW levert niet de benodigde 4 miljard op. Daarom pleit Jongerius opnieuw voor afschaffing van de hypotheekrenteaftrek voor woningen boven een miljoen euro, waarmee 3,5 miljard euro wordt bespaard. Ook wil ze een toptarief van 60 procent introduceren voor mensen met een jaarinkomen boven de 250.000 euro (opbrengst 300 miljoen). Daarnaast moeten de hogere inkomens meer zorgkosten (ziektekosten, AWBZ) voor hun rekening nemen, hetgeen 3,6 miljard oplevert.