ING redt zijn pensioenfonds met staatsgeld

ING heeft vorig jaar een deel van de opbrengst van de staatssteun van 10 miljard euro gebruikt om zijn Nederlandse pensioenfonds te redden. De redding vergde ruim een miljard euro.

Dat blijkt uit het onlangs verschenen jaarverslag van het pensioenfonds van ING. Door de extra bijdrage van ruim een miljard euro bleef de financiële positie van het pensioenfonds boven het wettelijke minimum. De storting komt bovenop de reguliere pensioenpremie van 566 miljoen euro die ING in zijn pensioenfonds stort.

De reddingsactie is opmerkelijk omdat de overheid, ondanks aandringen van de oppositie, heeft geweigerd om naast banken en verzekeraars ook pensioenfondsen staatsteun te geven.

„Ik neem aan dat ING bij de steunactie van minister Bos tegen hem heeft gezegd: we hebben niet alleen belegd in rottige Amerikaanse hypotheken, maar we hebben ook nog een gammel pensioenfonds”, zegt Jaap Koelewijn, hoogleraar finance aan Nyenrode. „ING kon zich niet onder zijn verplichtingen aan het pensioenfonds uitdraaien zonder een hoop commotie onder het personeel.”

ING zegt in een reactie dat het woord reddingsactie „veel te kort door de bocht” is. ING zegt ook dat de staatssteun een verhoging van het vermogen opleverde, maar dat de extra storting in het pensioenfonds boekhoudkundig gezien een betaling is die het eigen vermogen van het concern niet raakt.

Het ministerie van Financiën neemt een gelijkluidend standpunt in. De kapitaalstorting van de staat versterkte het eigen vermogen van ING. Dit wordt door een storting in het pensioenfonds niet beïnvloed. „De kapitaalstorting wordt dus niet gebruikt voor de storting.”

„De storting roept alleen maar vragen op”, zegt een woordvoerder van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB). „Het is niet in de geest van het reddingsplan voor ING dat ING een bodem legt onder zijn eigen pensioenfonds. De kapitaalinjectie was er om de bank te redden. Ruim een miljard euro voor het pensioenfonds is nogal een bedrag. Ik kan me niet herinneren dat ING dat bijvoorbeeld op zijn aandeelhoudersvergadering te berde heeft gebracht.”

ING moest vanwege oude afspraken met zijn pensioenfonds (59.000 huidige en voormalige werknemers) de steun verlenen.

    • Menno Tamminga