CIT grijpt in doodsnood boei

CIT heeft een hoge prijs moeten betalen voor een vermaning. Een kredietfaciliteit van 3 miljard dollar, die maandagavond werd overeengekomen, voorkomt dat de Amerikaanse kredietverlener aan kleine ondernemingen snel een beroep zal moeten doen op het faillissementsrecht. Maar de redders in de nood hebben zware voorwaarden verbonden aan hun steunoperatie. En de overleving van CIT is nog lang niet zeker.

De nieuwe kredietfaciliteit wordt gedekt door vrijwel alle resterende, nog niet als onderpand dienende bezittingen van de firma, die een waarde zouden vertegenwoordigen van drie maal de hoogte van het leenbedrag. De verschuldigde rente ligt 10 procent boven het niveau van de interbancaire Liborrente, aldus persberichten. Dat is geen slechte overeenkomst voor de kredietverleners, waaronder Centerbridge, Pimco en Oaktree Capital.

Deze crediteuren hopen waarschijnlijk dat ze, door CIT in leven te houden, de waarde van hun bestaande leningen aan de firma kunnen verhogen. De nieuwe faciliteit biedt CIT genoeg cash om 1 miljard dollar aan schulden die in augustus vervallen, terug te betalen. Bovendien beschikt het bedrijf straks over een buffer als nerveuze klanten en masse hun overeengekomen kredieten zouden komen opeisen.

Er is ook een kleine kans dat CIT kan overleven en al zijn schulden kan afbetalen. Deze laatste overweging is de beste reden voor de raad van commissarissen van CIT om akkoord te gaan met deze zware voorwaarden, want financiering als uitvloeisel van een faillissementsprocedure zou goedkoper zijn geweest.

De firma blijft hoop koesteren. Hoewel de 3 miljard dollar waarschijnlijk niet genoeg is om volgend jaar een nieuwe crisissituatie te voorkomen, zijn de kredietmarkten aan het ontdooien. Daardoor zou CIT wellicht in staat kunnen zijn de uitstaande schulden tegen een beheersbare rente te herfinancieren.

Dan is er nog de overheid. Misschien zal de Amerikaanse centrale bank, de Federal Reserve, de firma toestaan meer bezittingen over te dragen aan zijn kleine bank, die dan financiering zou kunnen bemachtigen tegen lagere kosten, uit de speciale potjes die de centrale bank daarvoor heeft. Ook de Federal Deposit Insurance Corporation zou van gedachten kunnen veranderen en de schulden van CIT alsnog kunnen waarborgen, waardoor de firma goedkoper zal kunnen lenen.

Maar dit alles lijkt zeer onwaarschijnlijk, en biedt sowieso geen oplossing voor grote operationele verliezen. Niettemin heeft CIT alle mogelijkheden open weten te houden – zij het tegen zeer hoge kosten.

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Robert Cyran