Britse wet beteugelt declaraties politici

Het Britse Lagerhuis heeft op de valreep voor het zomerreces enigszins orde op zaken gesteld door een nieuwe wet aan te nemen, die een herhaling van het geruchtmakende declaratieschandaal van de laatste maanden onwaarschijnlijk maakt.

Het toezicht op de financiële zaken van de parlementariërs wordt voortaan uitbesteed aan een onafhankelijke organisatie. De regels voor toekomstige declaraties voor onkosten van tweede woningen van Lagerhuisleden zullen beduidend strenger zijn dan tot nu toe.

De regering moest echter veel water bij de wijn doen om de wet aangenomen te krijgen. Een bepaling, die voorzag in een wettelijk verplichte gedragscode voor Lagerhuisleden, moest ze bij voorbeeld onder druk van zittende Lagerhuisleden laten vallen.

Volgens de regering was het zaak zo snel mogelijk een wet aangenomen te krijgen om het zwaar geschonden imago van de politici weer wat op te poetsen.

Tientallen Lagerhuisleden, inclusief leden van de regering, raakten dit voorjaar in opspraak door hun overvloedige declaraties. Een lid bleek op kosten van de belastingbetalers een eendenhuis in een vijver te hebben aangelegd, een ander had de gracht om zijn woning laten uitdiepen. Velen bleken te sjoemelen met hun hypotheek op een tweede woning.

Eerdere verhalen over het schandaal: nrc.nl/declaraties