Versnelling in toename werkloosheid

De werkloosheid in Nederland loopt snel op. Na een trage toename in de eerste maanden van dit jaar kwamen er in juni 16.000 werklozen bij. Dat is 5.000 meer dan de stijging in de maand ervoor.

In totaal zijn nu 368.000 mensen werkloos, 4,8 procent van de beroepsbevolking. Dat blijkt uit de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek vanmorgen bekendmaakte. De werkloosheid groeit het hardst onder jongeren tussen 15 en 24 jaar. In die leeftijdsgroep is het werkloosheidspercentage gestegen tot 11,4 procent.

Vergeleken met andere Europese landen is het Nederlandse werkloosheidspercentage van 4,8 procent nog relatief laag. Gemiddeld is de werkloosheid in de EU 9,5 procent, met Spanje als uitschieter met ruim 18 procent.

Volgens het Centraal Planbureau (CPB) zal ook in Nederland de werkloosheid nog fors toenemen. Het CPB voorspelt dat eind 2010 ongeveer 730.000 mensen werkloos zullen zijn, 10 procent van de beroepsbevolking.

Ook Ruud Muffels, hoogleraar arbeidsmarkt en sociale zekerheid in Tilburg, voorziet een verdere toename van het aantal mensen zonder baan. „Met een werkloosheidspercentage van 3,5 tot 4 spreek je van een gezonde en normale arbeidsmarkt. Bij een recessie zie je dat het percentage naar 6 of 6,5 procent gaat, zoals in 2001. Dat valt binnen de marges. Maar in deze recessie gaan we naar een werkloosheid van 8 of 9 procent. Dat hebben we voor het laatst meegemaakt tijdens de crisis van de jaren tachtig”, aldus Muffels.

De Tilburgse hoogleraar verwacht dat dit percentage werklozen rond oktober van dit jaar wordt bereikt. „Het zal na de zomervakantie snel gaan, vrees ik. Dan is er geen sprake meer van kleine stapjes, maar zullen er tienduizenden werklozen per maand bijkomen.”

Belangrijkste reden is dat na de zomer naar verwachting 150.000 tot 180.000 schoolverlaters de arbeidsmarkt betreden; bovendien verwacht alleen al de bouwsector 50.000 werklozen extra.

Vervolg Werkloosheid: pagina 13

Werkloosheid treft nu ook vrouwen

„In Nederland loopt de werkloosheid minder snel op doordat het hier langer duurt voordat de mensen die hun baan kwijtraken in de werkloosheidcijfers terechtkomen”, zegt Muffels. „Gemiddeld zit er een half jaar tussen de aankondiging dat er banen worden geschrapt en het daadwerkelijke ontslag. De formaliteiten nemen veel tijd in beslag: er moet worden overlegd met de ondernemingsraad en met de vakbonden, er moet een sociaal plan komen. Bovendien zie je bij veel bedrijven uitstelgedrag. Werkgevers vinden het niet prettig om afscheid te nemen van hun personeel. Die denken: laat de mensen eerst maar eens leker op vakantie gaan, dan vertellen we het daarna wel.”

Ook dempen overheidsmaatregelen zoals deeltijd-WW de werkloosheidcijfers. Werknemers in deeltijd-WW staan voor maximaal de helft van hun werktijd op de loonlijst en zitten voor het andere deel in de WW. Deze ‘deeltijdwerklozen’, inmiddels al zo'n 40.000, worden niet meegeteld in de werkloosheidscijfers van het CBS.

Volgens het CBS is de werkloosheid nog vooral „een mannenzaak”. Woordvoerder Bas van den Elshout: „Hoewel we nu zien dat ook vrouwen worden geraakt, zijn het nog steeds vooral mannen die hun baan kwijtraken. Dat komt doordat mannen van oudsher werkzaam zijn in de zwaarst getroffen sectoren, het transport en de industrie. Vrouwen werken vaker in de zakelijke dienstverlening en de zorg.”