VEH onderzoekt hypotheekkosten

De Vereniging Eigen Huis, de belangenclub voor huiseigenaren, gaat een lijst opstellen van hypotheekbemiddelaars die niet bekendmaken hoeveel zij verdienen op het afsluiten van hypotheken.

Sinds 1 april zijn deze financiële tussenpersonen verplicht inzage te geven in de provisie die zij per afgesloten hypotheek verdienen. De Vereniging Eigen Huis wil weten of de bemiddelaars zich daadwerkelijk aan de nieuwe regels houden. Klagers kunnen vanaf vandaag tot 31 juli tijdens kantooruren bellen naar een meldpunt.

Volgens de VEH zijn sommige tussenpersonen weinig transparant . Soms heet de provisie adviesbeloning, dan weer adviesvergoeding of bemiddelingskosten, stelt de belangenclub. Dit zou het moeilijker maken om hypotheek-offertes met elkaar te vergelijken.

„Bemiddelaars kunnen wel aan de letter van de wet voldoen, maar we zien dat ze dan hun provisie wegmoffelen in de kleine lettertjes of in een expres ingewikkeld geformuleerde zin”, zegt een woordvoerder van de VEH. „Dit onderzoek moet een beeld van deze praktijken scheppen.”

De VEH is van plan de binnengekomen klachten te bundelen en aan de Autoriteit Financiële Markten (AFM) aan te bieden. De AFM zegt altijd blij te zijn met signalen van consumenten, maar de waakhond is zelf ook bezig met een onderzoek naar het functioneren van financiële tussenpersonen. De AFM laat weten niet de indruk te hebben dat de regels op grote schaal worden geschonden.

De Vereniging Eigen Huis wil dat de voorschriften worden aangescherpt. „De AFM schrijft op geen enkele manier voor hoe tussenpersonen hun provisie bekend moeten maken”, zegt de woordvoerder. Hij pleit voor een systeem waarbij de provisieclausules altijd op dezelfde manier worden vermeld, via een standaardzin of op een papier met een opvallende kleur.

De AFM stelt dat provisiestelsels steeds meer worden gereguleerd. Zo is het al verboden om een bonus te ontvangen voor een bepaald aantal afgesloten contracten voor financiële producten.