Subsidies voor zuiniger wonen

Het kabinet bestrijdt de crisis met subsidies op verbouwingen die woningen energiezuiniger maken.

De economische crisis is een uitgelezen moment om bestaande woningen te isoleren, vindt het kabinet. Veel bouwbedrijven zitten immers zonder werk. Om te voorkomen dat zij straks, na afloop van de bouwvakantie, veel gekwalificeerd personeel moeten ontslaan, wil de overheid werk voor bouwvakkers creëren op de renovatiemarkt.

Isolatieprogramma’s dienen twee doelen: bouwvakkers blijven aan het werk en bestaande woningen worden energiezuiniger.

SenterNovum, een agentschap van het ministerie van Economische Zaken, beoordeelt de subsidieaanvragen. Voor dit jaar is 3 miljoen euro beschikbaar voor de subsidiëring van aanvragen. Dat zijn 15.000 adviezen. De subsidieregeling loopt tot eind 2010 door.

Voor woningeigenaren is de meest directe financiële bijdrage aan hun verbouwingsbudget een subsidie op het plaatsen van isolatieglas. In het meest gunstigste geval betaalt het Rijk eenvijfde van de rekening. De regeling gaat officieel pas in oktober in, maar wordt met terugwerkende kracht per 1 juli ingevoerd. Alleen huiseigenaren met een woning die vóór 1995 is gebouwd, kunnen een beroep doen op deze regeling. Het is nog niet duidelijk hoe de subsidie precies gaat werken, maar het is verstandig de factuur van het plaatsen van het isolatieglas te bewaren waarmee de aanschaf kan worden aangetoond. Het isolatieglas moet uiterlijk voor 31 december 2010 zijn geplaatst.

Een meer algemene stimuleringsmaatregel is de verlaging van de btw op het aanbrengen van vloer-, dak- en gevelisolatie van 19 naar 6 procent. Deze tariefverlaging geldt voor de kosten van arbeid en in beperkte mate ook voor isolatiemateriaal. De btw-verlaging is niet van toepassing op verbouwingen die niets met isolatie te maken hebben zoals een aanbouw of het plaatsen van een dakkapel. En heeft ook geen betrekking op het plaatsen van isolatieglas. Want daarvoor geldt de al eerder genoemde stimuleringsmaatregel.

Wie zijn huis renoveert en het tegelijkertijd energiezuiniger maakt, kan een groene hypotheeklening afsluiten. Hoe energiezuiniger de woning na een verbouwing wordt, hoe hoger het bedrag van de groene lening. Daarbij geldt een minimum van 25.000 en een maximum van 100.000 euro.

De groene lening moet worden aangevraagd bij een bank. Die stelt in overleg de te realiseren energiebesparing en het daaraan gekoppelde rentevoordeel vast.

Deze groene lening bestaat al sinds mei vorig jaar en vloeit voort uit het stimuleringsbeleid van het kabinet voor groene beleggingen.

Zit er geen overwaarde op het huis om een hypothecaire lening af te sluiten? Dan kunnen huiseigenaren gebruik maken van een garantstelling van het Rijk.

Ook hiervoor moet een lening worden afgesloten bij een bank. Als de eigenaar het geld vervolgens besteedt aan energiebesparende maatregelen voor de eigen woning, dan verstrekt de overheid een garantie waardoor de rente die de bank voor de lening in rekening brengt een stuk lager wordt.

De kosten voor de lening kunnen ook worden verlaagd door gebruik te maken van de Nationale Hypotheek Garantie (NHG). De NHG, die wordt verstrekt door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen, wordt niet alleen verstrekt op hypotheken maar ook op leningen die worden gebruikt voor woningverbeteringen.

De garantie, die algauw een rentevoordeel oplevert van 0,2 tot 0,5 procentpunt, geldt voor de volledige lening.

    • Aernout Bouwman-Sie