Plaquette markeert Dordtse Synode

Dordrecht, 21 juli. - Een plaquette markeert vanaf vrijdag de plaats waar van 13 november 1618 tot 29 mei 1619 de Synode van Dordrecht werd gehouden. Het gebouw waar de Synode in Dordrecht plaatshad, is in 1857 afgebroken. Nu staan de gebouwen van de rechtbank op die plaats. De Synode van Dordrecht was een bijzondere kerkelijke vergadering waar tal van predikanten, professoren en politici bijeenkwamen. Doel was een einde te maken aan een langdurig religieus conflict tussen Arminianen (remonstranten) en Gomaristen (contra-remonstranten), dat ook tot politieke onenigheid in Nederland leidde. De Synode gaf de contra-remonstranten gelijk.