nrc.nl/expert klimaatoverdrijving

Worden de gevolgen van de klimaatverandering overdreven? En zo ja, dient de overdrijving het goede doel? Volgens Bjørn Lomborg is het omgekeerde het geval: mensen verliezen ieder geloof in de toekomst. U ook?