Nieuwe databank met verkeersinfo na storingen stilgelegd

DEN HAAG. De Nationale Databank Wegverkeersgegevens (NDW) is twee weken na de feestelijke start op 6 juli alweer stilgelegd. De informatiestroom van de NDW is niet stabiel genoeg en de gegevens wijken te sterk af van de verkeersinformatie die Rijkswaterstaat gewoonlijk verstrekt. Het systeem is bedoeld om ook informatie over files en problemen op provinciale en gemeentelijke hoofdwegen te geven. De gegevens moeten worden geleverd aan wegbeheerders en aanbieders van verkeersinformatie. Via informatieborden, mobiele telefoons, radio, navigatiesystemen en internet komt de informatie dan bij de weggebruikers. Het systeem heeft echter nog niet goed gewerkt. In plaats van de lengte van files, kreeg de ANWB bijvoorbeeld gegevens als verwachte vertraging en reistijden. De databank, die onder Rijkswaterstaat valt, is in gesprek met de leverancier van de elektronische apparatuur om de problemen voor 1 september op te lossen. Als alles goed gaat, bevat het systeem in 2012 informatie over files, werkzaamheden, omleidingen, evenementen, incidenten en afsluitingen van 5.500 kilometer wegennet.