Jezus en de kredietcrisis

Er wordt uitbundig gezongen bij de Pinkstergemeente in Amsterdam-Zuidoost: buitengewoon swingend (Foto Luciana Caputo) achterpagina rubriek Hemel&aarde dinsdag 21 juli artikel: Anil Ramdas foto: vandaag zondag 19 juli zijn we te gast bij de dienst van de Pinkstergemeente Amsterdam Zuid Oost. The Lighthouse chapel bevindt zich aan kraaiennest 120, amsterdam. Broeder. H.A. Scholten is Opziener en Voorganger en opent vandaag de dienst. Vandaag zal hij de gastspreker laten spreken en preken. foto: Luciana Caputo. Caputo, Luciana

De Pinkstergemeente heeft een sinistere reputatie. Volgens sommigen is het een sekte met handopleggingen, spreken in tongen en hysterische taferelen. Maar de Pinkstergemeente in Amsterdam-Zuidoost heeft gewoon een website, vader en zoon Scholten zijn de voorgangers, en we zijn hartelijk welkom. De stroming ontstond toen de Amerikaanse predikant William J. Seymour niet werd toegelaten tot de Protestantse kerk wegens zijn zwarte huidskleur. Hij richtte zijn eigen kerk op, in 1906, voor zwarten én blanken; het oerbegin van de latere burgerrechtenbeweging, zou men kunnen zeggen.

We worden ontvangen door vader Scholten, een imposante blanke man met een witte baard, hij doet denken aan een scheepskapitein. We komen in een grote ruimte, sober, maar helder verlicht. Flink podium waar het orkest al klaar staat: drumstel, gitaristen, een blazerssectie, keyboard, zangeressen, aan het eind van de zaal een mengpaneel en een verdieping hoger zitten de vertalers. Want er komen ook veel Spaanstaligen naar de dienst, die de preek zullen aanhoren via koptelefoons. Vader Scholten verontschuldigt zich voor de lage opkomst, veel Surinamers en Antillianen zijn met vakantie. Toch zijn er zo’n tachtig aanwezigen, vooral de Spaanse rij is goed gevuld. Precies om kwart voor tien begint de muziek, een mengsel van jazz, soul, pop en gospel. Buitengewoon swingend, op zo’n vroege zondagochtend, en iedereen gaat staan om mee te zingen en te dansen, alsof het zaterdagavond is. Mensen van alle leeftijden, merendeels vrouwen. Tegen de muren hangen drie grote schermen waarop de liedteksten worden geprojecteerd: ‘Groot is uw trouw O Heer, Mijn God en vader, er is geen schaduw van omkeer bij U’. Of: ‘Hem heb ik lief, omdat Hij leeft ben ik niet bang voor morgen’. Na een paar liedjes vraagt iemand wie er hier voor het eerst is. Enkelen steken de vinger op en er volgt een warm applaus. Dan zegt vader Scholten dat vandaag ook de pers aanwezig is, ook wij krijgen een warm applaus. Ondergedompeld in gastvrijheid, het is een eigenaardig gevoel. De sfeer wordt steeds vrolijker, een uitbundigheid die een tikje luidruchtig wordt, als de aanwezigen dwars door de zang hun eigen gebeden prevelen. Nou ja, prevelen: sommigen schreeuwen hun dankbaarheid voor Jezus uit, de Antilliaanse vrouw achter mij huilt zelfs, zo erg dankbaar is zij. Dan valt de muziek stil en verschijnen twee mannen met manden voor de collecte. Tamelijk grote manden. De kerkgangers lopen naar voren en ik zie ze niet alleen geld in de manden doen, maar soms ook witte kaarten. Later blijkt dat dat machtigingsformulieren zijn. De Pinkstergemeente kent wereldwijd zo’n 150 miljoen aanhangers, er gaat veel geld om in het dienen van de Heer.

Daar gaat de preek ook over. Er is vandaag een gastspreker, meneer Huisman, die prompt begint over de kredietcrisis. Hij geeft voorbeelden van de ernst ervan. Hij vertelt over een oude vrouw in Amerika die haar hypotheek niet meer kon aflossen en toen de mannen aan de deur verschenen om haar uit te zetten, schoot ze zich met een revolver door de borst. De uitbundigheid is veranderd in grimmigheid, iedereen is nu muisstil en ik ben benieuwd hoe hij zo’n werelds gegeven als de kredietcrisis zal verbinden met het woord van God. De voorganger vertelt over een tolmeester in bijbelse tijden die zichzelf flink verrijkte en door iedereen werd gehaat. Maar hij kreeg tegen het eind van zijn leven wroeging, en toen hij hoorde dat Jezus naar zijn stad kwam, wilde hij hem zien. Jezus keek hem aan en zag zijn berouw. De tolmeester kreeg vergiffenis, waarop hij al zijn bezittingen verdeelde onder de armen en de benadeelden. Crisis opgelost. De voorganger besluit: „Obama zegt: yes we can. Maar alleen Jezus kan het.” Als Hij nu maar snel komt.

Reacties en suggesties: ramdas@nrc.nl

    • Anil Ramdas