Haagse uitbreiding Leidse universiteit

Den Haag, 21 juli. - Universiteit Leiden wil in 2010 beginnen met een zogenoemd university college, een brede Engelstalige opleiding, in Den Haag. Het eerste jaar zal het college 125 studenten tellen. Daarnaast werkt de universiteit aan een School of Government, ook in Den Haag, waar onder meer de diplomatenopleiding van het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt ondergebracht. Binnen enige jaren moet de uitbreiding leiden tot een Haagse campus met ongeveer tweeduizend studenten, meldde de directeur van de campus Den Haag. Momenteel telt de Haagse vestiging vijfhonderd studenten.