Weinig bijval voor plan Klijnsma met WW

Het voorstel van staatssecretaris Klijnsma (Sociale Zaken, PvdA) om de WW-premie voor werknemers te verhogen, heeft veel kritiek gekregen. Alleen haar eigen partij is positief.

Klijnsma opperde zaterdag in de Volkskrant werknemers weer een WW-premie te laten afdragen. Per 1 januari was juist dit deel van de WW-premie verlaagd van 3,5 naar 0 procent om de koopkracht te bevorderen en de vakbonden te verleiden de lonen te matigen. Werkgevers betalen nog wel WW-premie. Klijnsma stelt nu voor het werknemersdeel weer te verhogen naar 0,5 procent. Dit levert 350 miljoen euro op en kan bijvoorbeeld worden gebruikt om de regeling voor de deeltijd-WW mee te bekostigen. „Het zou goed zijn als mensen die met hun baan in relatief veilig vaarwater verkeren, de mensen erdoorheen helpen die hun baan dreigen te verliezen.” Volgens haar woordvoerder gaat Klijnsma het plan in augustus inbrengen in de begrotingsbesprekingen van het kabinet.

Het CDA noemt het voorstel onverstandig. „In tijden van crisis moet je niet de lasten verzwaren. Er zijn bovendien afspraken over loonmatiging aan gekoppeld”, zegt Kamerlid Eddy van Hijum (CDA). Hij zegt ook verbaasd te zijn dat Klijnsma met dit voorstel komt terwijl minister Donner (Sociale Zaken, CDA) de Tweede kamer vorige week een brief heeft gestuurd over de deeltijd-WW. Die regeling staat vanaf vandaag weer open voor bedrijven die in problemen verkeren. Donner schreef de Kamer dat hiervoor tot eind 2009 circa een miljard euro beschikbaar is. Daarvoor moet wel bezuinigd worden op regelingen voor scholing en reïntegratie. Van Hijum heeft schriftelijk opheldering gevraagd aan Donner of Klijnsma namens het kabinet spreekt. „Ik denk dat dit een zomerballon is”, zegt Van Hijum. Donner, die met vakantie is, verklaarde vorige week al herinvoering van de WW-premie niet verstandig te vinden.

Het Kamerlid Roos Vermeij (PvdA) vindt het wel het overwegen waard. Met een herinvoering van de WW-premie kan de pijn van de crisis eerlijker worden verdeeld, vindt zij. „We gaan nog een hele lastige tijd tegemoet.

De vakcentrale FNV en de werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB Nederland hebben het idee van Klijnsma ook afgewezen. „Er zit genoeg geld in de WW-fondsen”, zegt een FNV-woordvoerder.