Vette pret in een schaamteloze revuesketch

Theater Goed Fout, door Van Houts, De Ket, e.a. Gezien: 18/7 Parade, Utrecht (daarna Amsterdam). Inl. www.mobilearts.nl ****

De man van de feestartikelenwinkel, tevens variétéartiest, heeft het zwaar. Het is oorlog, en hij kan zich niet veroorloven principieel te zijn – daarvoor zit er te veel de klad in zijn handel. Het is al lastig genoeg dat er een foute jongedame op de bovenverdieping is komen wonen. En nu wil zijn vrouw, die in het verzet zit, óók nog een joodse onderduiker in huis halen.

Dit zou het script kunnen zijn van een stuk dat op het scherp van de snede een beladen kwestie analyseert. Maar dat is het niet, het is de door Tom de Ket geschreven miniklucht die sinds dit weekeinde te zien is op de Parade – deze week nog in Utrecht en daarna twee weken lang in Amsterdam. Goed Fout heet de voorstelling. Die titel werd ook al eens door Haye van der Heyden gebruikt voor een wrange komedie, maar hier gaan alle remmen los in de stijl van een revuesketch vol misverstanden, schaamteloze grappen, vette pret en een verdwijnkist die telkens goede diensten bewijst.

George van Houts speelt de geprangde winkelier met veel vertoon van komisch vakmanschap, Tom de Ket is een bombastisch acteur die komt onderduiken, Joke Tjalsma is de verzetsvrouw die binnenshuis haar rode pruik afzet en Tina de Bruin vertolkt met volle ernst het Kameraadske van de NSB. Smakeloos? Nee, onbedaarlijk grappig. En het wondertje vind ik dat De Ket toch nog kans heeft gezien iets inhoudelijks overeind te houden. De variétéman en de klassieke toneelspeler staan scherp tegenover elkaar om de (ook nu nog hier en daar bestaande) kloof tussen hun vakgebieden te tonen, en zelfs de keus tussen principes en collaboratie schemert nog duidelijk door alle grappenmakerij heen. Mede door de dubbele bodem die ik hier niet zal verraden. Voor zo’n productie, die maar een half uur duurt, zou in het reguliere theaterseizoen geen ruimte zijn. Des te beter dat er een Parade bestaat, die bedoeld is voor zulke verrassingen.

    • Henk van Gelder