Schisma over homo's

Het dreigde al jaren, maar nu lijkt het er echt van te komen. In de Anglicaanse Kerk, met 70 miljoen leden de derde kerk ter wereld, dreigt een schisma over homoseksuele geestelijken. In de Anglicaanse Kerk mogen geestelijken trouwen, maar homoseksuele priesters moesten celibatair blijven.

De bisschoppen van de Episcopaalse Kerk, de twee miljoen leden tellende Amerikaanse tak van de Anglicaanse Kerk, hebben vorige week besloten dat samenlevende homoseksuelen wél een kerkelijk ambt kunnen bekleden. Andere anglicanen, vooral in Afrika en Azië, vinden dat in strijd met de Bijbel.

De eerste onweerswolken werden in 2003 zichtbaar, toen de Episcopaalse Kerk een priester die met zijn vriend samenwoonde tot bisschop benoemde. Dat gaf veel herrie. Behoudende Amerikaanse parochies onttrokken zich aan het toezicht van hun bisschoppen of stelden zich zelfs onder het gezag van conservatieve bisschoppen in Afrika.

Goede raad was duur, zeker omdat Amerikaanse anglicanen rijk zijn en voor eenderde deel de wereldkerk financieren. Het hoofd van de wereldkerk probeerde tijd te winnen. Op zijn instigatie nam de bisschoppenconferentie in 2006 een resolutie aan, waarin de bisdommen werd gevraagd voorlopig geen homoseksuele kandidaten als bisschop voor te dragen.

De meerderheid van de Episcopaalse Kerk vindt dat dit moratorium nu lang genoeg heeft geduurd. Behoudende Amerikaanse anglicanen zagen die bui hangen en hebben vorige maand een eigen organisatie opgezet, de Anglicaanse kerk in Noord-Amerika (ACNA). Die kerkprovincie telt inmiddels acht bisschoppen, 700 parochies en zo’n 100.000 leden.

Inmiddels hebben de afgescheiden anglicanen van de ACNA het lidmaatschap van de wereldkerk aangevraagd. Het hoofd van de kerk wil de nieuwe kerkprovincie niet officieel erkennen, al stuurde hij wel een afgevaardigde. Negen van de 38 anglicaanse provincies die de kerk telt, waren met een officiële delegatie bij de oprichting van de ACNA – een indicatie voor de omvang die het schisma kan krijgen.

Herman Amelink

    • Herman Amelink