Nokia raakt achterop bij Apple en Palm op markt voor smartphones

Nokia heeft last van de ‘vloek van het grote bedrijf’. Apple en andere kleinere concurrenten bedreigen de marktpositie van de Finse reus in de smartphone-sector. De geschiedenis wijst uit dat als technologiebedrijven met kleine marktaandelen serieuze terreinwinst beginnen te boeken, dat vaak een teken is dat de dagen van de marktleider zijn geteld. Die marktleider heeft dan door zijn omvang en bureaucratische traagheid moeite om zich bijtijds aan te passen.

Nokia zegt op het gebied van de duurdere mobieltjes overeind te blijven. Het concern claimt meer dan 40 procent van de markt in het tweede kwartaal. Maar de definitie van wat precies onder een ‘smartphone’ moet worden verstaan is vaag. Weinig consumenten zullen vinden dat de mobieltjes van Nokia de vergelijking kunnen doorstaan met Apple’s iPhone of Palms Pre. Apple boekt duidelijk terreinwinst. Het bedrijf verkocht het afgelopen kwartaal 3,8 miljoen iPhones, meer dan het dubbele van het aantal dat een jaar eerder werd verkocht.

Een betere maatstaf bieden prijzen en marges. Omdat de klant ze graag wil hebben, zijn smartphones duur. Toch is de gemiddelde verkoopprijs van Nokia’s telefoons nu voor het zesde achtereenvolgende kwartaal gedaald. De marges zijn nog slechts ongeveer de helft van vijf jaar geleden. Daar staat tegenover dat BlackBerry-producent Research in Motion zijn verkoopprijs heeft zien stijgen en dat zijn marges veel beter stand hebben gehouden.

Nokia wist zich al eerder te herstellen van achterstanden. In 2004 miste het concern de verschuiving naar opvouwbare toestellen, omdat het de trend aanvankelijk als een tijdelijke gril zag. De firma kwam uiteindelijk met een nieuwe reeks succesvolle mobieltjes voor de dag, zij het pas na diverse winstwaarschuwingen. Maar nu de markt verzadigd raakt, wordt het allengs moeilijker zulke achterstanden te overbruggen. Bijna de helft van de wereldbevolking heeft al een mobieltje. Nokia zelf denkt dat de mondiale omzet van mobieltjes dit jaar met zo’n 10 procent zal slinken.

Dat betekent dat producenten gebruikers moeten overhalen over te stappen op een beter toestel. Daarvoor zijn mobieltjes nodig met aantrekkelijke nieuwe functies. Anders dan vijf jaar geleden zullen de snel groeiende markten geen uitkomst meer bieden. Als Nokia er niet in slaagt de nieuwe leiders in te halen, zullen ze spoedig gaan knagen aan het marktaandeel van de belaagde Finse reus.

Robert Cyran

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaar uit Londen:www.breakingviews.com

    • Robert Cyran