Discussie over speld Defensie

De nieuwe gevechtsinsigne prijkt nog geen twee weken op de borst van sommige Nederlandse militairen of de discussie is begonnen wie er eigenlijk recht op hebben.

De gevechtsinsigne zou „aan bijna iedereen” worden weggeven, schrijven de militairen in Uruzgan in een brief aan de commandant der strijdkrachten Peter van Uhm. Op 9 juli reikte hij de eerste insignes uit op Kamp Holland.

De onderscheiding wordt uitgereikt aan Nederlandse militairen die tijdens hun werk in gevecht zijn geraakt met hun tegenstander en „adequaat” handelden, aldus Defensie. Militairen die op een bermbom reden krijgen er ook één, net als militairen die tijdens een actie gewond raakten.

Maar wat is ‘adequaat’? En is er nog wel sprake van vechten als een bermbom ontploft? Defensie gaat nu bekijken of de criteria moeten worden aangepast. Het departement ontkent dat te veel mensen de insigne krijgen.

De onderscheiding wordt met terugwerkende kracht vanaf 2001 uitgedeeld. Een commissie besluit daar over per individu na een voordracht.

Overigens zag de commandant der strijdkrachten de problemen al aankomen. „Zal het in de praktijk gaan werken?”, vroeg hij zich af in een speech op Kamp Holland. „Als er discussie over is, ga ik er persoonlijk naar kijken.”