Belgisch pardon voor illegalen

België legaliseert illegalen die vijf jaar in België zijn, evenals werkende illegalen die er 2,5 jaar zijn. Voorwaarde is dat de illegalen het ‘centrum van hun affectieve, sociale en economische belangen’ in België hebben. De regering heeft daartoe gisteren een instructie gegeven aan de Dienst Vreemdelingenzaken. De illegalen kunnen tot 15 december een aanvraag indienen voor een verblijfsvergunning. Volgens vicepremier Steven Vanackere (Ambtenarenzaken) is niet berekend om hoeveel illegalen het gaat. Voorman Filip Dewinter van oppositiepartij Vlaams Belang spreekt van een drama. Hij schat dat 8.000 à 10.000 illegalen nu een verblijfsvergunning krijgen. Daarnaast zuigt de regeling volgens hem nieuwe illegalen aan. (ANP)