België legaliseert verblijf groot aantal illegalen

Na anderhalf jaar ruziën is de Belgische regering het eens geworden over een generaal pardon voor illegalen. Hoeveel mensen het betreft, is nog onduidelijk. Belgische media schatten dat het gaat om 25.000 personen.

De kwestie zorgde voor grote verdeeldheid binnen de regering van premier Herman Van Rompuy. De Vlaamse liberalen verschilden grondig van mening met de Franstalige socialisten en christen-democraten. De Franstaligen wilden in één keer een grote groep illegalen regulariseren. De Vlaamse liberalen waren daar fel tegen en eisten dat ieder geval apart bekeken zou worden.

Asielzoekers komen in aanmerking voor een verblijfsvergunning als hun procedure „onredelijk” lang duurt, zo is nu afgesproken. Voor gezinnen met schoolgaande kinderen is dat drie jaar, voor gezinnen zonder schoolgaande kinderen vier.

Ook vreemdelingen die minstens 2,5 jaar (met werk) of vijf jaar (zonder werk) onafgebroken in België verblijven, kunnen worden gelegaliseerd. Voorwaarde is dat ze „duurzaam lokaal verankerd zijn”. Daarbij wordt gekeken naar de sociale banden die ze hebben, hun kennis van de landstalen en hun kwalificaties voor de arbeidsmarkt. Of deze vreemdelingen mogen blijven, wordt uiteindelijk bepaald door de staatssecretaris voor asiel.

Nadat politici het dit weekeinde eens waren geworden, wilden ze geen aantallen mensen noemen die door de regeling in België mogen blijven. De Vlaamse liberalen benadrukten dat er eigenlijk geen sprake is van een generaal pardon, omdat ieder geval uiteindelijk individueel wordt bekeken. Voor de Franstalige partijen is de regeling prima, omdat het een Franstalige is, de christen-democratische staatssecretaris Melchior Wathelet, die het eindoordeel moet geven.

Het uitblijven van een regeling zette illegalen in België de afgelopen jaren aan tot tal van wanhoopsacties. Er waren voortdurend bezettingen en hongerstakingen aan de gang. Vorige zomer klommen illegalen in Brussel in bouwkranen om aandacht te vragen voor hun zaak. De nu overeengekomen regeling is tijdelijk: mensen die er voor in aanmerking willen komen, moeten tussen 15 september en 15 december een aanvraag indienen.