Verkeerd verwijt van minister Van der Laan

In zijn reactie op mijn artikel over gescheiden inburgeren,verwijt minister Van der Laan mij dat ik beweer dat hij zonder onderzoek tot zijn opstelling is gekomen (Opiniepagina, 9 juli). Hij verwijst vervolgens naar uitgevoerd onderzoek waaruit blijkt dat 85 procent van de gemeenten geen gebruik van gescheiden inburgering wil maken. Ik doelde echter op het door hem zelf genoemde onderzoek naar de mate van deelname van vrouwen in gemengde groepen, dat nog niet is uitgevoerd.

Ik mag overigens hopen dat de minister ook laat kijken naar de aard van de deelname van vrouwen in gemengde groepen, in vergelijking tot gescheiden groepen: zijn vrouwen even actief, durven zij even vaak het woord te nemen, durven zij vrijuit moeilijke kwesties te bespreken? Ik heb mijn ernstige twijfels.

    • Dr. Rogier van `T Rood Universiteit Utrecht