Spugen

S. Montag verbaasde zich over de opkomst van het spugen (NRC Weekblad, 4 juli). Briefschrijver Bruins zag vorige week een verband met de komst van Noord-Afrikaanse Nederlanders. Het leidde tot veel verontwaardigde brieven, zoals:

Ik ken het gevoel dat de Heer Montag onderging en dat zo`n vijftig jaar geleden ook in onze cultuur leefde. Onvoorstelbaar, dat H. Bruins zich het incident van Rijkaard/Völler niet meer herinnert, maar ja, dat was een allochtone Suri, niet waar? En hij genoot ook veel waardering als voetballer.

Vijftig jaar geleden was er een richtlijn van de medische stand dat bij in het gezicht spuwen tbc overgebracht zou kunnen worden. Massaal werd toen deze vorm van afstraffing door ons Nederlanders afgezworen. Dus, Bruins, uw Nederlandse beschaafd zijn, is niet ouder dan een halve eeuw.

    • J. Chr. Vol