Migrant Marokko somberst in Nederland

Marokkaanse migranten in Nederland voelen zich vaker afgewezen dan migranten in andere Europese landen. De onvrede groeit vooral bij de kinderen van de migranten.

Dat blijkt uit een enquête die is uitgevoerd in opdracht van de Adviesraad voor de Marokkaanse Gemeenschap in het buitenland (CCME). Het onderzoek, dat plaatsvond in Spanje, Frankrijk, België, Duitsland en Italië, is deze week in Casablanca gepresenteerd.

De (Franse) onderzoekers concluderen dat de kinderen van Marokkaanse migranten vaak met elkaar gemeen hebben dat ze zeer hechten aan de Marokkaanse tradities van hun ouders. De verhoudingen met de tweede generatie in Nederland worden echter als „aanzienlijk meer gespannen” gekenschetst dan in andere landen.

Van de ondervraagde migranten en hun kinderen in Nederland had 64 procent het gevoel afgewezen te worden, 14 procentpunt meer dan het Europese gemiddelde. Ook zeiden migranten in Nederland het vaakst moeilijkheden te hebben bij de toegang tot de sociale zorg en het vinden van werk.

De onderzoekers vinden het „alarmerend” dat die problemen onder de tweede generatie lijken toe te nemen ten opzichte van de eerste generatie.

De meeste Marokkanen in Europa (78 procent) menen dat Marokko in het land waar ze wonen een positief imago heeft. Het beeld van de Marokkanen zelf is beduidend slechter, zegt de helft van de ondervraagden.

Vooral bij de tweede generatie heerst deze overtuiging, met name in Nederland, gevolgd door Italië en Spanje. In Duitsland en Frankrijk hebben de meeste tweedegeneratie-Marokkanen wel het gevoel dat zij gunstig worden beoordeeld.

Terwijl Marokkanen van de tweede generatie in Europa minder vaak de moskee bezoeken dan de eerste generatie, is dat in Nederland juist andersom. Van de tweedegeneratiemigranten gaat de helft naar de moskee; 4 procent meer dan de eerste generatie.

De sociale omstandigheden van de Marokkanen zijn volgens de onderzoekers in het algemeen ongunstig. Veertig procent van de ondervraagden zegt in de afgelopen drie jaar een periode werkloos te zijn geweest. De Marokkaanse gemeenschap wordt het hardst door werkloosheid getroffen in Spanje (61 procent), Italië (41 procent) en Nederland (38 procent).

    • Steven Adolf