Hedgefondsen kunnen ademhalen

De hedgefondsen zijn terug in het land der levenden. Na een rampzalig 2008 hadden ze een sterke eerste helft van 2009. Uiteraard werden ze geholpen door de stijgende markten.

Maar het is ook fijn dat ze dankzij verliezen, het verlaten van markten en vooral een grote vermindering van het vreemd vermogen nu nog slechts ongeveer een kwart van de vuurkracht van bijna 10 biljoen dollar tot hun beschikking hebben die ze voorheen aan het werk plachten te zetten. De spoeling is minder dun, en dus is de handel winstgevender.

Rekenkundig zit het als volgt. Het recordbedrag aan wereldwijd door hedgefondsen beheerde bezittingen was 1,9 biljoen dollar in juni 2008, aldus Hedge Fund Research.

Koppel dat aan een gemiddeld kredietniveau van 4 dollar voor iedere dollar aan door beleggers ingelegd geld, en de vuurkracht van de sector was destijds net iets minder dan 10 biljoen dollar.

Negen maanden later, tijdens het dieptepunt van maart dit jaar, beheerden de hedgefondsen nog maar 1,3 biljoen dollar.

Het kredietniveau lijkt te zijn gedaald naar één op één, aldus Wall Street-bronnen, zodat het totaalbedrag dat de hedgefondsen kunnen beleggen met 70 procent is gekelderd naar krap 3 biljoen dollar.

Drukbezette markten waren één probleem waarmee de hedgefondsen worstelden vóór de kredietcrisis. Fondsen, die zich specialiseren in het uitbaten van ondoelmatigheden op de markt voor converteerbare obligaties, kenden bijvoorbeeld een ongeïnspireerd 2007 en een bijzonder slecht 2008. De marktbewegingen hielpen niet, maar de overbevolking leidde ook tot een schaarste aan werkelijke arbitragemogelijkheden.

De sterk verminderde vuurkracht van de hedgefondsen helpt verklaren waarom dit probleem niet meer zo urgent is. De arbitragefondsen voor converteerbare obligaties zijn dit jaar tot nu toe 24 procent beter af, aldus Crédit Suisse/Tremont, tegen rendementen van 7 procent voor het typische hedgefonds en 3 procent voor de S&P 500.

Bewegingen op de markten voor obligaties en aandelen speelden een grote rol, maar er waren ook weer foutieve (introductie-)koersen die konden worden geëxploiteerd, terwijl er minder partijen probeerden daarvan te profiteren.

De hedgefondsen zijn nog niet uit de problemen, want de meesten – zo niet allen – hebben de verliezen van vorig jaar nog niet goedgemaakt en moeten het vertrouwen van beleggers weer zien terug te winnen. Toch ziet het grote plaatje er zonniger uit voor de fondsbeheerders. Misschien moeten ze deze keer in hun achterhoofd houden dat hevig lenen en te groot worden – zowel individueel als sectorbreed – niet goed voor ze is.

Richard Beales

    • Richard Beales