Groep veteranen mijdt hulp Defensie

Ten minste 160 veteranen die zorg nodig hebben, onttrekken zich hieraan. Volgens belangenverenigingen zoals het Veteranenplatform en de vakbond AFMP is de zorg die Defensie biedt onvoldoende toegankelijke voor deze groep. Onder deze groep zijn mensen met een (chronische) posttraumatische stressstoornis (PTSS).

Dat staat in een evaluatierapport over de militaire gezondheidszorg dat staatssecretaris Jack de Vries (Defensie, CDA) gisteren naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. De onderzoekers in het rapport spreken over „zorgwekkende zorgmijders”.

In een begeleidende Kamerbrief schrijft De Vries: „Ik deel de bezorgdheid over deze groep. Het betreft mensen die om allerlei redenen niets (meer) met Defensie te maken willen hebben of niet open staan voor een hulpaanbod. Het is twijfelachtig of dit in alle gevallen het directe gevolg is van onvoldoende toegankelijkheid van de zorg.” De staatssecretaris belooft te gaan onderzoeken hoe deze groep alsnog kan worden geholpen.

Uit het rapport blijkt onder meer dat vorig jaar bij 1.540 militairen en 139 veteranen comorbiteit is vastgesteld. Dat wil zeggen dat zij aan meerdere chronische aandoeningen lijden.

De onderzoekers constateren dat de militaire gezondheidszorg wel voldoet aan de „de essentiële voorwaarden voor verantwoorde zorg”. Door enkele aanpassingen in het zorgnetwerk voor veteranen is de zorgverlening voor verreweg de grootste groep patiënten verbeterd, concluderen ze. Maar „dit zal echter niet kunnen voorkomen dat er een aantal patiënten met chronische en complexe PTSS-problematiek tussen wal en schip valt. Voor deze groep zullen nieuwe, meer zorgintensieve en voor andere aspecten meer sectoroverstijgende, afspraken moeten worden gemaakt.”